dilluns, 16 de gener de 20171. Oxidació i separació magnètica2. La densitat

3. Separació magnètica                                                   4. Decantació
                                                   5. Dissolució
                                                    6. Densitat i flotabilitat


                                                    7. L'oxidació
                                                    8. Canvis en la matèria
dijous, 3 de novembre de 2016

Visita al CaixaForum. Viu les matemàtiques.

Sabeu que tenc poders màgics? Som capaç endevinar els nombres que no seleccionau!


Cercam el camí més ràpid...Viatjam en línia recta o seguint la forma de la Terra?


Línia infinita...Quants de nans hi ha?


Tornam a l'escola!